ایزی سیگنال | بورس،فارکس،ارزهای دیجیتال،دلار

لیست کارگزاران فعال بورس

لیست کارگزاران فعال بورس

نام شرکت کارگزارینام مدیر عاملشماره ثبت نزد سازمانتاریخ ثبت نزد سازمانمرکز ثبتوب سایت
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری۱۰۶۴۵     
1387/10/04تهرانwww.aban.net
آبتین استاکمقصود عباسی مخشری۱۰۸۰۸۱۳۸۹/۰۷/۲۴قزوینwww.abtinstock.com
آپادانامحمدکاظم مهدوی۱۰۶۸۸۱۳۸۷/۱۲/۲۶قزوینwww.apadanabroker.com
آتی ساز بازارحسین مساح بوانی۱۰۶۴۲۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانhttp://atc.rhbroker.com
آتیهحمیدرضا دانش کاظمی۱۰۶۳۵۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.atieh-broker.com
توسعه معاملات کیاناحسان مرادی
۱۰۶۷۳۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.als.irbroker.com
آراد ایرانیانعبداله سالم۱۰۶۲۰۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.aradbourse.com
آرمان تدبیر نقش جهانبهادر شمس
۱۰۶۲۴۱۳۸۷/۰۶/۰۳اصفهانwww.armanbroker.ir
آرمون بورسصادق قاسمی۱۰۶۸۵۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.armoonbourse.com
دانایان پارس(آریا بورس)علی رستگار مقدم۱۰۶۵۱۱۳۸۷/۱۰/۰۴مشهدwww.arya-bourse.com
آریا نوینعلی مولایی ساری قیه۱۰۷۳۳۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.arianovinbroker.com
آفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)علی اصغرزاده صادق۱۰۷۶۸۱۳۸۸/۱۲/۱۲تهرانwww.mesbroker.com
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی۱۰۶۹۳  
1387/12/27ساریwww.agahbroker.ir
اردیبهشت ایرانیاناردشیر مردان پور پینوندی۱۰۶۵۹۱۳۸۷/۱۰/۲۱اصفهانwww.oibourse.com
ارزش آفرین الوند (بدره سهام)مصطفی رضایی۱۰۷۳۵۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.arzeshafarin.ir
ارگ هومنمحسن عباسلو۱۰۷۱۳۱۳۸۸/۰۳/۰۴کرمانwww.argbroker.com
اطمینان سهممحسن صارمی۱۰۶۹۸۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.etminansahm.com
امید سهمنادر خسروی قوجه
۱۰۶۲۱۱۳۸۷/۱۰/۰۴رشتwww.omidsahm.com 
امین آوید
۱۰۶۵۸۱۳۸۷/۱۰/۱۶تهرانwww.aminbc.com
امین سهممرتضی شریفیان
۱۰۶۳۴۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.aminsahm.com
ایران سهمسیمین دخت میردامادی۱۰۶۴۶۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.iransahm.ir
ایساتیس پویاعلیرضا رعیتی شوازی۱۰۶۹۷۱۳۸۷/۱۲/۲۷یزدwww.ipb.ir
ایمن بورستیمور ابوحمزه۱۰۶۱۰۱۳۸۷/۰۴/۰۱کرمانwww.imenbourse.ir
بازار سهامملک محمد یحیائیان۱۰۶۰۳۱۳۸۷/۰۲/۲۳تهرانwww.bazarsahambourse.com
بانک اقتصاد نوین
۱۰۶۸۹۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.novinbourse.com
بانک پاسارگادمحمد عابد۱۰۶۵۴۱۳۸۷/۱۰/۱۴اراکwww.pasargadbroker.com
بانک آینده (تات)احمد اشتیاقی
۱۰۶۶۳۱۳۸۷/۱۰/۲۶ساریhttps://babc.ir
بانک تجارتحسین مقدم۱۰۶۵۶۱۳۸۷/۱۰/۱۴تهرانwww.bt-broker.com

بانک توسعه صادراتمحمد ثریانژاد۱۰۷۱۲۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.edbibroker.com
بانک رفاه کارگرانمیثم کریمی
۱۰۶۴۱۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور۱۰۷۱۰۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.samanbourse.com
بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)عظیم ثابت۱۰۷۱۷۱۳۸۸/۰۳/۰۶تهرانwww.sepahbourse.com
بانک صادرات ایرانمهدی کباری
۱۰۷۱۴۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنمحمد مشاری۱۰۷۰۹۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.smbroker.ir
بانک مسکنمحمد مهدی بحرالعلوم۱۰۶۲۶۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.maskanbourse.com
بانک ملتمهدی پورستار۱۰۶۲۹۱۳۸۷/۰۶/۲۳تهرانwww.mellatbroker.com
بانک ملی ایرانمحمدحسن ابراهیمی سروعلیا۱۰۶۱۷۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانhttp://bm.rhbroker.com
بانک کارآفرینعلیرضا فهیمی۱۰۶۶۰۱۳۸۷/۱۰/۲۵اردبیلwww.karafarinbrokerage.ir
بانک کشاورزیحیدر سلیتی۱۰۶۷۴۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.agribourse.com
باهنرفرزین ابوالعلائی۱۰۷۰۱۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.bahonarbrokerage.com
برهان سهندمجتبی بنی فر۱۰۶۷۲۱۳۸۷/۱۱/۲۹تبریزwww.bsbourse.com
بهمنسجاد عادلی
۱۰۶۵۷۱۳۸۷/۱۰/۱۴مشهدwww.bahmanbroker.com
بهین پویانادر جزایری۱۰۶۷۸۱۳۸۷/۱۱/۲۹اصفهانwww.behinpouya.com
بورس ابرازسیدعلی محمودی۱۰۶۹۱۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.ebrazbourse.com
بورس بهگزینمحمدمفید چپردار۱۰۵۹۷۱۳۸۷/۰۱/۲۱تهرانwww.behgozinbroker.com 
بورس بیمه ایرانمهدی محمود رباطی۱۰۶۱۹۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.bimehiranbroker.com 
بورسیرانمحمدرضا امیری۱۰۶۷۵۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.Boursiran.ir
پارس ایده بنیانژاک نصیری
۱۰۶۳۱۱۳۸۷/۰۸/۱۵تهرانwww.pi.rhbroker.com
بانک انصار(پارس گستر خبره)محسن محمودزاده مرقی۱۰۶۶۸۱۳۸۷/۱۱/۰۵مشهدwww.ansarbankbroker.ir
پارس نمودگراسماعیل میرزایی قمی
۱۰۶۱۱۱۳۸۷/۰۴/۰۲تهرانwww.parsnem.ir
پارسیانمجید سوری
۱۰۶۴۳۱۳۸۷/۰۹/۲۵مشهدwww.parsianbroker.com
نگاه نوین (پگاه یاوران نوین)مهدی میرشاه محمد۱۰۶۲۷۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.pegahbourse.ir
تأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)علیرضا تاج‌بر۱۰۶۹۵۱۳۸۷/۱۲/۲۷شیرازhttp://nibb.ir
آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)حسن قاسمی
۱۰۶۵۲۱۳۸۷/۱۰/۱۰زنجانhttp://kharazmibroker.com
 
تدبیر گران فردامحسن رحمتی
۱۰۶۵۵۱۳۸۷/۱۰/۱۴قزوینwww.tadbirbroker.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی۱۰۶۴۴۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.tadbirgar.com
توازن بازار (فلزات توازن)محمد روحی
۱۰۷۴۹۱۳۸۸/۰۹/۲۱تهرانwww.tavazonex.com
توسعه اندیشه دانامحمدحسن شمسی۱۰۷۳۱۱۳۸۸/۰۶/۱۱مشهدwww.danabroker.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی۱۰۶۸۶۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.tsd-broker.com
توسعه سهندکیارش هومن۱۰۶۸۷۱۳۸۷/۱۲/۲۶تبریزwww.sahandbroker.com
توسعه فردابهمن سید زارع۱۰۷۱۵۱۳۸۸/۰۳/۰۵تهرانwww.fardabroker.com
توسعه کشاورزی
۱۰۷۲۸۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.tkc.rhbroker.com
جهان سهمفرشیداردبیلیون جهانی۱۰۶۹۴۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانjs.rhbroker.com
حافظمهرداد خدابخش۱۰۶۷۱۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.hafezbourse.com
خبرگان سهاممحمدکفاش پنجه شاهی۱۰۶۳۸۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.khobregan.com
اقتصاد بیدار
سیدرضا اعجازی۱۰۷۱۱۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.eghtesadbroker.com 
دنیای خبرهسیدمهدی سیدمطهری۱۰۶۳۶۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.dkhobreh.com
دنیای نوینعلی قاسم نژاد
۱۰۶۶۹۱۳۸۷/۱۱/۱۳تهرانwww.dnovinbr.com 
“راهبرد سرمایه‌گذاری
ایران‌سهام”
 حمید علیخانی۱۰۶۵۳۱۳۸۷/۱۰/۱۰تهرانwww.rahbord-investment.com
راهنمای سرمایه‌گذارانشاهرخ بدیعی۱۰۶۰۲۱۳۸۷/۰۲/۲۳تهرانwww.rahnamabroker.com
رضوییوسف پاشانژاد
۱۰۶۴۸۱۳۸۷/۱۰/۰۴مشهدwww.rbc.ir
ساو آفرین (محک سهام صنایع)مهدی لاری۱۰۶۷۹۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.savbroker.com
سپهر باستانناصر کشاورز
۱۰۶۶۷۱۳۸۷/۱۱/۸تهرانwww.sepehrebastan.com
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش
۱۰۷۳۲۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهران
http://sjbourse.com
سرمایه گذاری ملیمهدی مقدسی۱۰۶۵۰۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.nibi.ir
سرمایه و دانشامیرعلی مستخدمین حسینی۱۰۶۶۶۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.sdbhouse.com
سهام بارزنرگس افشار۱۰۶۹۰۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانbz.rhbroker.com
سهام پژوهان شایانمحمد ابراهیم قربانی فرید۱۰۷۳۰۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.spshayan.com
بانک خاورمیانه(سهام پویا)
علیرضا قنبر عباسی۱۰۶۱۸۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.mebbco.com
سهام گستران شرقمعصومه ترکمان احمدی۱۰۶۶۲۱۳۸۷/۱۰/۳۰مشهدwww.sahamgostaran.com
سهم آذینشهرزاد رفعت‌پناه۱۰۶۹۹۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.sahmazin.com
سهم آشناابوالقاسم آقادوست۱۰۶۶۴۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.abco.ir
بانک دی (سهم اندیش)فردین آقا بزرگی۱۰۶۰۴۱۳۸۷/۰۲/۲۲تهرانwww.daybankbroker.com 
سهم یارحسن یارجانی۱۰۶۶۵۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.sahmyar.ir
سی ولکس
محمدرضا الهی فرد۱۰۶۹۶۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانwww.seavolexkala.com
سیمابگونداود معمارزاده۱۰۷۱۶۱۳۸۸/۰۳/۰۵تهرانwww.simabgoonbourse.com
سینا رامین ملماسی۱۰۶۷۷۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sinabroker.com
شاخص سهامفریده رضائی۱۰۶۰۹۱۳۸۷/۰۴/۰۱تهرانwww.shakhessaham.com
شهرصفر جباری۱۰۷۲۴۱۳۸۸/۰۵/۲۶تهرانwww.bcityb.com
صبا تأمین (کیمیا سهم)وحید حسن پور دبیر۱۰۶۴۹۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.sababroker.com
صبا جهادعلیرضا مرادی
۱۰۶۸۰۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sjb.co.ir
ملل پویاکمال خان‌زاده
۱۰۷۲۹۱۳۸۸/۰۶/۱۱شیرازwww.melalsecurities.com 
فارابی (عمران)رحمان بابازاده۱۰۷۳۴۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.irfarabi.com
دلیران پارس (فولاد مبنا)فرزاد نبی زاده رضاییه
۱۰۶۹۲۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانwww.daliranbroker.com
فیروزه آسیا (معین سهم)بهنام چاوشی۱۰۷۰۰۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.firouzehasia.com
مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)محمدعلی شریفی نیا۱۰۷۰۵۱۳۸۸/۰۲/۰۶اصفهانwww.mobinsb.com
مدبر آسیا (دهقانان خاور)مهدی حیدرزاده۱۰۷۳۶۱۳۸۸/۰۶/۲۱تهرانhttp://emodabber.com 
مشاوران سهامحمیدرضا طریقی۱۰۶۳۷۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.kmsco.ir
مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)سعید ذوالفقاری
۱۰۶۴۰۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.meibourse.com
مفیدهادی مهری۱۰۷۰۳۱۳۸۸/۰۱/۱۹تهرانwww.emofid.com
 
مهرآفریناسماعیل فؤادیان۱۰۶۲۸۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانhttp://www.mehrbroker.com
نماد شاهدان
۱۰۷۲۷۱۳۸۸/۶/۷تهرانwww.shahedanbroker.com
نهایت نگرفرهاد عبداله زاده۱۰۷۰۲۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهمحسن عینی۱۰۶۶۸۱۳۸۷/۱۱/۱۳تهرانhttps://nac.rhbroker.com
کارآمدحسین عادل زاده۱۰۶۲۵۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.irankbc.com
کالای خاورمیانهمحمدحسن کمال آبادی۱۰۷۲۳۱۳۸۸/۵/۱۴تهرانwww.mecbroker.ir
پیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)عاطفه حقیقی نیا۱۰۷۳۷۱۳۸۸/۰۶/۲۱تهرانwww.ebehparvar.com
گنجینه سپهر پارتعباس سلطانی دعوی
۱۰۶۷۶۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sbime.ir

منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.